Farveterapi

Farveterapi - farvehealing

Artikel oversigt:

• Hvad er farver
Hvorfor bliver du stimuleret af farver
Farvers signaler og påvirkninger
Find din farvepersonlighed og dit farvebehov

Jeg elsker simpelthen FARVER- af den enkle grund – At de er LIVGIVENDE og HEALENDE. Fantastisk er -, at de også er - GRATIS FOR ALLE OG ENHVER. Farver har så stor en rækkevidde, så stor en signal- og symbolværdi, styrke og information, at de når langt dybere ind i din krop og sjæl, når du giver dig tid til at mærke, føle og vælge Farverne.
Derfor har jeg uddannet mig til Spirituel Farvecoach, hos Lene Bjerregaard, som er en af Danmarks førende farveforskere, for bedre at kunne heale og coache dig til dybere sundhedsfremme. Ligeledes har du mulighed for med denne større indsigt også at kunne arbejde bevidst med Farverne derhjemme.

HVAD ER FARVER

Farver er tilbagekastet lys og lys er elektromagnetiske bølger eller lyspartikler, som måles i nanometer- nm og er 1 milliontedel af en millimeter. Hver farve har sin helt egen specifikke bølgelængde, som i regnbuen, og påvirker os med signaler på forskellige måder.

HVORFOR BLIVER DU STIMULERET AF FARVER – lidt anatomifarveterapi øje hjerne

På øjets nethinde – inde på bagsiden af øjeæblet, sidder de lysabsorberende celler – stavene og tappene.

Mens stavene har ansvaret for lysopfattelsen i mørke, så tager tappene sig af lysopfattelsen og farveopfattelsen i dagslys. Tappene indeholder foto-pigmenter, som er følsomme for de 3 primærfarver – rødt, grønt, blåt. De øvrige farver er kombinationer af disse.

Farve-blindhed er en medfødt defekt i de farveopfattende tappe. Hyppigst er rød-grønblindhed.

Når du ser på en Farve, rammer dennes lysbølgen øjets nethinde. De celler, som er følsomme for netop denne Farves bølgelængde reagerer - kort fortalt ved at sende impulser via synsnerven op til hjernen.
I hjernen udskillers hormoner og påvirker det autonome nervesystem – det som reagerer uden for din vilje, og begynder nu at udsende impulser til din fysiske krop og dit spirituelle/følsomme sind. Uanset Farven påvirker den din puls, dit blodtryk, temperatur mm. Det vil sige, der sker en Farve-kodning ganske uden om din kontrol. Det er præcist det, jeg synes er SÅ fascinerende. Den terapeutiske effekt Universet gratis sender til os, kan vi lære at udnytte, når vi er bevidste.

Kolde farver, som blå og grønne nuancer virker beroligende og afstressende. Varme farver, som røde og orange nuancer kan virker stressende, livgivende, kraftfulde og med tempo.

Med indsigt og viden om Farvernes Univers vil det kunne blive et redskab til at BLIVE DIN EGEN BEDSTE VEN. Lene Bjerregaard har bl.a. skrevet bøgerne "Farveordbog" og "Den nye helhedsfarvelære".

FARVERS SIGNALER OG PÅVIRKNINGER

Umiddelbart kan man måske fristes til at tro, at Farver blot kategoriseret som, den' kan jeg lide og den' kan jeg ikke lide. Du kender sikkert til situationer, hvor man blot "tilfældigt" hiver et stykke tøj ned fra bøjlen i en fart eller perioder, hvor det er umuligt at beslutte, hvilken tøj- Farve man nu lige er til..
Grundlæggeren af dybdepsykologien C G Jung beskæftigede sig med to lag af personligheden – Det Bevidste og Det Ubevidste lag. Farvers signalværdi påvirker disse to lag.

Under mit Farvestudie fik jeg kontakt til 3 niveauer for Farvekommunikation:

  • Det personlige
  • Det kulturelle
  • Det Universelle


På det personlige niveau finder vi vores yndlings- og hade Farver. Tidligt i livet får vi oplevelser med disse signaler, som en slags enten eller vurdering af en given Farve. Yndlingsfarver skiftes ofte ud, mens vi udvikler os Det er forskellige Farver, der understøtter udviklingen af bestemte egenskaber i disse processer. Det at have en yndlingsfarve er ikke ens betydende med, at man ved, HVORFOR man har den. Set fra et psykologisk perspektiv, så hørere de personlige favoritfarver til det PERSONLIGE UBEVISDTE. Vælges så længe det er ubevidst ud fra intuitionen eller mavefornemmelsen.

Det kulturelle niveau hører til det KOLLEKTIVE UBEVIDSTE. Det vil sige trendfarver, geografiske og klimatiske farvetraditioner og lokale skikke. Trendfarver fortæller noget om de kollektive værdier, der er i samfundet på det pågældende tidspunkt. Her er der tale om et mere overfladisk niveau af det personlige ubevidste.
Det universelle niveau fører dig endnu dybere ned i lagene af den kollektive ubevidsthed – UNDERBEVIDSTHEDEN. Det vil sige, de forhold vi ikke har erkendt, men som alligevel styrer og påvirker os på en' eller anden måde.

Jeg synes det er dybt fascinerende, at underbevidstheden kommunikerer med os via forskellige symboler, som for eksempel figurer, former og farver, for at lære om os selv. At få mulighed for at se dybere ukendte sider af sjælelivet, er en stor GAVE.

FIND DIN FARVEPERSONLIGHED OG DIT FARVEBEHOV

Som menneske rummer vi flere forskellige person-karakteristika. Dette kaldte C.G. Jung for arketyper. Han definerede arketype, som nogle nedarvede grundmønstre og urbilleder i psykens ubevidste. Arketyper repræsenterer fælles grundformer for handling. Personlig udvikling nås gennem dybere kontakt til det kollektive ubevidste.

Via øvelser og forskellige test er Farverne mit redskab til at hjælpe dig til at få dybere indsigt og kontakt til din sjæls- (og sinds)visdom.

Når du bliver tiltrukket af en bestemt Farve, har du en overvægt af Farvens nævnte egenskaber og følelser. Din sjæl vil i øjeblikket have behov for denne specifikke Farvestimulation.

Undgår du derimod en bestemt Farve vil du have en tendens til at fornægte denne Farves egenskaber. Både din "elske og hade" Farve er din sjæls behov for at viderebringe budskaber til dig, med brugbar information til personlig udvikling. Jeg hjælper dig til at afkode Farverne, så du bliver mere bevidst om dine kvaliteter via din "elske" farve - og dine skygge-sider via din "hade" farve.

Når du bevidst arbejder med dine Farver og begynder at få brug for nye Farver, som du måske før har afvist, er du ved at udvikle og integrerer nye sider og aspekter i din personlighed.

Når det ubevidste bliver bevidst får du større mulighed for at være autentisk og intens, og dermed mere livskraft og glæde.